PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Užívání těchto webových stránek společnosti Lyoness probíhá za zde uvedených podmínek užívání. Pro účastníky programu Slavia Cashback navíc platí uzavřené Všeobecné obchodní podmínky pro účastníky programu Slavia Cashback včetně dodatečných smluvních dokumentů. Pro partnerské firmy kromě toho platí uzavřené dohody partnerských firem včetně dodatečných smluvních dokumentů. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí s tím, že společnost Lyoness v žádném případě nenese odpovědnost za užívání těchto webových stránek. Lyoness může tyto podmínky užívání čas od času měnit nebo doplňovat na základě aktualizace těchto podmínek užívání.

Společnost Lyoness se bude ze všech sil snažit, aby na svých webových stránkách prezentovala správné a aktuální informace. Údaje a informace na těchto webových stránkách jsou však bez záruky. Uživatelé těchto webových stránek prohlašují, že souhlasí, že přístup na webové stránky a veškeré užívání těchto webových stránek a jejich obsahu probíhá na vlastní nebezpečí. Společnost Lyoness nenese odpovědnost za žádné škody, které vycházejí z přístupu na tyto webové stránky, užívání, resp. nemožnosti užívání těchto webových stránek nebo případných chyb a vynechaných údajů.

Všechny obrazové, textové a zvukové soubory, animace, videa atd., stejně jako všechny součásti těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem a nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu zcela ani částečně předávány, stahovány, měněny, znovu využívány, převáděny nebo jinak používány. V rámci interního stahování smějí být tyto soubory používány pouze pro soukromé účely.

Společnost Lyoness si vyhrazuje právo popřípadě vyloučit některé osoby z používání služeb a/nebo ze zasílání, pokud jsou k tomu opodstatněné důvody.

Za případné protiprávní činnosti nebo informace na základě elektronických odkazů, které vedou z těchto stránek na jiné nabídky webové sítě, jakožto i za obsahy, které jsou na našich fórech poskytovány osobami v rámci výměny kontaktů, ručí společnost Lyoness pouze v tom případě, pokud má o nich skutečně informace a pokud společnost Lyoness neprodleně nezasáhne, aby tyto informace odstranila nebo aby k nim zablokovala přístup. Společnost Lyoness může kdykoliv odstranit diskriminační, urážlivé, morálně zavrženíhodné nebo protiprávní obsahy.

Další otázky týkající se podmínek užívání a Všeobecných obchodních podmínek Vám rádi zodpovíme na
Tel: +420 233 313 017
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.cz


VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Společnost Lyoness Europe AG a její dceřiné společnosti (dále jen „Lyoness“) nepřebírají záruku za aktuálnost, správnost, úplnost, právoplatnost a/nebo kvalitu poskytovaných informací. To platí i pro všechny produkty a služby nabízené na těchto webových stránkách, včetně popisu produktů, cen a poskytnutých informací o smluvních partnerech společnosti Lyoness. Technické chyby a/nebo údržba, stejně jako jiné důvody (např. re-launch webových stránek) mohou vést ke krátkodobým nebo dlouhodobějším výpadkům přístupu. Společnost Lyoness nepřebírá žádnou záruku za možnost užívání a přístupnost webových stránek. Nároky vycházející ze záruky vůči společnosti Lyoness, které se vztahují na škody materiální nebo nemateriální povahy (jako např. ušlý zisk, zbytečné výdaje, škody z důvodu ztracených dat, nároky na základě obohacení, nároky na advokáta nebo náklady na sepsání smlouvy), které jsou způsobeny použitím poskytovaných informací, popř. použitím chybných a neúplných informaci, jsou zásadně vyloučeny, nejde-li ze strany společnosti Lyoness o prokazatelně úmyslné nebo hrubě nedbalostní zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Společnost Lyoness si výslovně vyhrazuje právo části webových stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat nebo mazat nebo jejich zveřejňování dočasně nebo definitivně zastavit.

2. Společnost Lyoness dále není odpovědná za hyperlinky a jejich obsah. Společnost Lyoness nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost, právoplatnost a kvalitu hyperlinků. Veškerou záruku za toto nese poskytovatel webových stránek, na něž je odkazováno. Společnost Lyoness nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění, obsahy nebo autorství hyperlinků. Proto se společnost Lyoness tímto výslovně distancuje od obsahu hyperlinků, které byly změněny po zadání linku, jakožto i od cizích zápisů v návštěvnických knihách zřízených společností Lyoness, v diskuzních fórech a mailing listech. Trvalá kontrola obsahů propojených webových stránek však není možná bez konkrétních záchytných bodů týkajících se porušení zákonů, ty jsou však při zjištění porušení zákonů obratem odstraněny.

3. Tyto webové stránky mohou být užívány pouze pro informační účely, a to pro soukromé a komerční účely. Celý obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Přitom nezáleží na tom, zda jsou obsahy poskytovány za úplatu nebo bezplatně. Rozmnožování, používání, pronájem, půjčování, publikování nebo jiný druh použití jsou bez výslovného písemného souhlasu společnosti Lyoness zakázány. Porušení tohoto zákazu může vést k právním důsledkům, především na základě předpisů týkajících se označování, autorského práva a práva upravujícího podmínky hospodářské soutěže. Společnost Lyoness si k těmto webovým stránkám výslovně vyhrazuje veškerá autorská práva, práva na ochranu značky a práva na užívání (právo na užívání díla a povolení na užívání díla).

4. Společnost Lyoness klade velký důraz na svědomité a důvěrné používání osobních údajů. Pokud je v rámci internetové nabídky možné zadávat osobní či komerční údaje (e-mailové adresy, jména, poštovní adresy), poskytuje uživatel tyto údaje výslovně na základě dobrovolnosti.

5. Toto vyloučení odpovědnosti je nutno považovat za součást internetové nabídky. Pokud některé části nebo formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neodpovídají v plném rozsahu platné legislativě, zůstávají ostatní části dokumentu ohledně svého obsahu a své platnosti tímto nedotčeny.

6. Dále Lyoness neodpovídá za obsahy generované uživateli, které jsou rozšiřovány na homepage. Lyoness neodpovídá za škody, které mohou být kvůli těmto obsahům způsobeny. Každý, kdo zhotoví na homepage komentáře/hodnocení jakéhokoli typu, je jako autor sám odpovědný za svůj příspěvek. V případě porušení právních předpisů třetími stranami jejich původce zajistí, že Lyoness nebude předmětem žaloby nebo nároku na odškodnění. Lyoness si vyhrazuje právo, při zjištění protiprávních obsahů, obsahů, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo které poškozují jméno Lyoness - tyto obsahy vymazat. V těchto případech nelze uplatňovat žádné nároky vůči Lyoness.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.