Prohlášení o ochraně osobních údajů


Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a snažíme se, aby bylo používání našich služeb bezpečné. Zavazujeme se k dodržování zákonných ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké údaje od Vás zjišťujeme a jak je zabezpečujeme.

Obsah

  1. Oblast platnosti
  2. Jaké údaje jsou evidovány
  3. Cookies
  4. Použití osobních údajů
  5. Bezpečnost a předávání osobních údajů
  6. Právo odvolání, poskytování informací, změna osobních údajů a kontakt

Oblast platnosti

Toto prohlášení platí pro kartu Slavia Cashback Card provozovanou společností Lyoness, a dále pro webové stránky http://cashback.slavia.cz. V rámci zdokonalování našich webových stránek směřujícího k zlepšení našich služeb může dojít k tomu, že bude nutné doplnění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Jaké údaje jsou evidovány

K osobním údajům patří všechny údaje o osobních a věcných skutečnostech, které jsme od Vás obdrželi v průběhu Vaší rezervace pro Slavia Cashback Card provozovanou společností Lyoness, a které vám mohou být přiřazeny přímo nebo nepřímo (např. přes Váš fanklub SK Slavia Praha nebo členství Lyoness). Sem patří: křesní jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně členství v některém fanklubu SK Slavia Praha.

Cookies

Naše webové stránky používají tzv. cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho počítače, kde mohou být opět načteny. Cookies slouží k tomu, aby Vám umožnily přihlášení k našim službám a aby personalizovaly Váš přístup na webové stránky.
Část naší webové nabídky můžete používat i bez toho, abyste se zaregistrovali, resp. přihlásili. I v tomto případě jsou automaticky evidovány některé informace, aby tak byly shromažďovány statistické údaje o používání a efektivnosti naší webové nabídky a aby tato nabídka mohla být přizpůsobena požadavkům našich uživatelů. Proto shromažďujeme informace o Vaší IP adrese, času a době Vaší návštěvy, počtu Vašich návštěv, používání formulářů a podobně. Doba uložení cookies je rozdílná. Používáme převážně cookies, které jsou po ukončení Vaší návštěvy na našich stránkách automaticky vymazány. Zaznamenáváme každý přístup na naše webové stránky a každé načtení souborů uložených na našich webových stránkách. Námi používané cookies slouží výhradně pro naši informaci a nejsou poskytovány žádným třetím osobám.
Kromě toho používáme Google Analytics, abychom evidovali Vaše on-line aktivity na našich stránkách a abychom zjišťovali, kolik návštěvníků nás na internetu navštívilo a které obsahy našich stránek jsou prohlíženy, resp. jak často. Vyhodnocení však probíhá anonymně. Cookies služby Google Analytics jsou na Vašem počítači ukládány a mohou být společností Google vyhodnocovány. Konkrétně se používají Google Analytics Tools Anonymous IP a dále demographic data and interests. Bližší informace získáte na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics nabízí na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de možnost odmítnutí evidování údajů.

Cookies

Parametr

Účel

Způsob fungování

lyo_it_accept_cookie

True

Tyto cookies slouží ke sledování souhlasu návštěvníka

Pro odvolání souhlasu musí návštěvník tyto cookies vymazat z vlastního prohlížeče.

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Google Analytics

Tyto cookies slouží ke shromažďování informací: jak používá návštěvník tyto webové stránky (hodina, den v týdnu) a jak často. Tyto informace se používají ke zlepšení služeb webových stránek.

Pro další informace si prosím pročtěte Google Privacy.

ASP.NET_SessionId

ID

Tyto cookies slouží k jednoznačné identifikaci návštěvníka.


Session-ID je uloženo v souboru cookies.

Lyo-Search-Settings

TreeType

Cookies k ukládání náhledů vyhledávání.

Požadovaný náhled výsledků vyhledávání je ukládán pomocí cookies.

lyo_box_account_info_settings

true/false

Cookies sloužící k vkládání a odebírání údajů v přehledu účtu.

Pomocí těchto cookies je možné aktivovat, resp. deaktivovat náhled údajů účtu.

popup_lyoness3steps_closed

true/false

Při první návštěvě se zobrazí pop-up s prohlášeními vůči společnosti Lyoness.

Cookies k řízení pop-up. Jakmile je uzavřeno, nejsou již při další návštěvě tato prohlášení zobrazována.

Mějte prosím na paměti, že běžné internetové prohlížeče podle standardního nastavení cookies akceptují. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že odmítnete všechny nebo určité cookies, nebo že budete před přijetím nových cookies dotázáni. Návod k tomu nabízí většina prohlížečů pod bodem menu označeným „Nápověda“ v liště menu. Dozvíte se tam i to, jak můžete již přijaté cookies opět vymazat.
Mějte prosím na paměti, že pokud nebudete akceptovat žádné cookies, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.
Na základě užívání našich webových stránek prohlašujete, že mohou být shora uvedené cookies používány.

Použití osobních údajů

Lyoness používá Vaše osobní údaje výhradně za podmínek dodržování zákonných předpisů. Osobní údaje, které jste poskytli při Vaší rezervaci karty Slavia Cashback Cart provozované společností Lyoness, evidujeme a zpracováváme výhradně v rámci plnění našich smluvních povinností vůči Vám a dále těch případech, ke kterým jste nám udělili Váš souhlas.
Vaše osobní údaje používáme například při komunikaci s Vámi, abychom ověřili Vaši identitu a abychom Vás informovali o kartě Slavia Cashback Card provozované společností Lyoness.
Pokud k tomu máme Váš zvláštní souhlas, použijeme Vaše osobní údaje také k tomu, abychom Vás například informovali o nabídkách a akcích našich partnerských firem. V případě Vašeho souhlasu používáme kromě toho Vaše osobní údaje k Vaší účasti na našich výherních soutěžích ve smyslu našich podmínek účasti.

Bezpečnost a předávání osobních údajů

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů používáme kromě jiného kódování při přenosu dat (SSL kódování), Firewall, programy na ochranu proti hackerům a další bezpečnostní opatření podle aktuálního stavu techniky.
Vaše osobní údaje používá zásadně společnost Lyoness Europe AG jako provozovatel webových stránek, které při zpracování pomáhá příslušná společnost dané země skupiny Lyoness Group AG a náš partner SK Slavia Praha. Vaše osobní údaje však mohou být, jak je uvedeno níže, předány určitým poskytovatelům služeb a dále v rámci skupiny Lyoness:
Za účelem zajištění našich služeb, komunikace se členy a správy našeho online-výstupu můžeme pověřit určité poskytovatele služeb. Ujišťujeme Vás, že tyto poskytovatele služeb pečlivě vybíráme, abychom zajistili zákonné a bezpečné zpracování osobních údajů. Kromě toho zavazujeme poskytovatele služeb k tomu, aby používali Vaše osobní údaje pouze podle našich pokynů v souladu s účelem a podle rakouských ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů. Jiné použití těchto údajů ze strany poskytovatelů služeb je vyloučeno.
Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje při zajištění požadovaných opatření na ochranu osobních údajů dále předávat v rámci skupiny Lyoness, pokud je to pro Vás nutné za účelem elektronického zpracování a správy nebo pro poskytnutí konkrétní služby. Společnosti skupiny Lyoness jsou vůči nám rovněž zavázány používat Vaše osobní údaje pouze k příslušnému konkrétnímu účelu a v souladu s rakouskými ustanoveními na ochranu osobních údajů. Přesný soupis všech společností v rámci skupiny Lyonesse najdete na této webové stránce: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Mezi příslušné služby patří především: navázání kontaktu prostřednictvím elektronických zpráv (např. e-mail nebo SMS), přes sociální média (jako je např. Facebook, atd.), faxem, telefonem nebo dopisem za účelem informování o produktech a akcích partnerské firmy, identifikace nabídek, které odpovídají Vašim zájmům, provádění průzkumů spokojenosti, provozování linek hotlines, jakožto zpracování transakcí. Pokud je to pro Vás nutné pro poskytnutí konkrétní služby, předáme partnerské firmě k tomu potřebné osobní údaje. Partnerské firmy jsou pak vůči nám zavázány používat Vaše osobní údaje pouze k příslušnému konkrétnímu účelu a v souladu s rakouskými ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů.
Lyoness je koncern působící na mezinárodní úrovni. Naše obchodní činnosti, struktury managementu a naše technická infrastruktura překračuje hranice jednotlivých zemí. Proto můžeme Vaše osobní údaje předávat i do zahraničí. Předávání Vašich osobních údajů do členských států Evropského hospodářského prostoru, do Švýcarska a jiných zemí s přiměřenou ochranou osobních údajů (§ 12 odst. 2 DSG/Zákona o ochraně osobních údajů 2000) nevyžaduje žádný další souhlas. Pokud by však mělo dojít k předání Vašich osobních údajů do jiných zemí než právě uvedených, vyžádáme si předem Váš písemný souhlas.
Vaše osobní údaje nepředáme jiným osobám než shora uvedeným partnerům, poskytovatelům služeb a společnostem skupiny Lyoness.

Právo odvolání, poskytování informací, změna osobních údajů a kontakt

Váš souhlas s použitím osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez udání důvodů opět odvolat. Takovéto odvolání zamezuje dalšímu používání osobních údajů. Odvolání je popřípadě nutné adresovat písemně (dopisem, faxem nebo e-mailem) na tuto adresu:
Lyoness Czech Prague, s.r.o
Evropská 2591/33e, CZ-16000 Praha 6

Telefon: +420 233 313 017
Fax:        +420 220 511 226
E-Mail:   office@lyoness.cz
Na tuto adresu se prosím obracejte i v případě dotazů k použití Vašich osobních údajů, popř. za účelem aktualizace, resp. opravy Vašich osobních údajů.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
* V závislosti na typu produktů zakoupených u Partnerské společnosti se mohou lišit výše odměn a marží. Informace uvedené na této webové stránce jsou z tohoto důvodu bez záruky.